Veelgestelde vragen Algemeen

Mag je ook zonder kist begraven of gecremeerd worden?

Ja dat mag. Er mag ook een ander omhulsel gebruikt worden, bijvoorbeeld een lijkwade, mits deze vervaardigd is van afbreekbaar materiaal. Het is niet toegestaan het lichaam onbedekt te laten.

Is een rouwauto verplicht?

De wet bevat geen enkel voorschrift betreffende het vervoer naar begraafplaats of crematorium. Dat wil niet zeggen dat élk vervoermiddel óveral is toegestaan. Gemeentes zijn vrij, in het kader van de Algemene Politie Verordening, hier regels over op te stellen. Mocht u een bijzondere wens hebben aangaande het rouwvervoer zoekt Hommage voor u uit of dit vervoersmiddel is toegestaan.

Mag ik mee naar de ovenruimte bij een crematie?

Ja dit is toegestaan. Voor veel nabestaanden is dit een waardevol moment in het rouwproces. De medewerkers van het crematorium en Hommage zullen u hierbij tot steun zijn en u in dit proces begeleiden, en u alles stap voor stap uitleggen.

Moet iemand in de eigen woonplaats gecremeerd of begraven worden?

U mag, ongeacht waar u woont, in elk crematorium in Nederland gecremeerd worden en u hoeft niet in de eigen woonplaats begraven te worden.

Nederland kent gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen. De beheerders van een bijzondere begraafplaats (joods, rooms-katholiek of protestants) kunnen personen van andere gezindten weigeren. Op kleine parochiekerkhoven zullen over het algemeen alleen leden van de eigen parochie begraven worden.

Wat gebeurt er met bloemen na een uitvaart?

U bepaalt zelf wat u met de bloemen wilt doen. Bij een begrafenis vinden mensen het vaak mooi om met de bloemen het gesloten graf te bekleden, de bloemen kunnen dan langzaam indrogen. Bij een crematie worden de bloemen op een daarvoor bestemd terrein bij het crematorium gelegd als u ze niet meeneemt. Maar uiteraard is het mogelijk om de bloemen mee naar huis te nemen, ze aan een bijzonder doel te geven (bijvoorbeeld de afdeling van het verzorgingshuis waar uw dierbare een tijd heeft gewoond).

Ook kunt u bijvoorbeeld een ieder bij het naar huis gaan een bloem uit het bloemstuk mee laten nemen. Dat wordt vaak als heel waardevol ervaren, is mijn ervaring. Het is zo zonde om de meestal schitterende creaties achter te laten in het bloemenrek bij het crematorium, of op een strooiveld waar wellicht voor u onbekende mensen liggen.

Wanneer moet de uitvaart plaatsvinden?

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden telt niet mee. Hommage Uitvaarten helpt u bij het bepalen van de uiterste datum. Mochten er redenen zijn om van deze regel af te wijken, dient er toestemming gevraagd te worden aan de officier van justitie. Nabestaanden die in een ver buitenland verblijven kunnen dan in de gelegenheid gesteld worden om bij de uitvaart aanwezig te zijn. Hommage kan desgewenst dit uitstel voor u aanvragen.

Mag ik zelf een kist maken?

Ja, dat mag. Er zijn wel bepaalde voorschriften voor wat betreft afmetingen en materialen. Het enige dat de wet over de kist zegt, is dat deze niet vervaardigd mag zijn van kunststoffen of metalen. Begraafplaatsen en crematoria kunnen bepaalde voorschriften hanteren wat betreft de afmetingen van de kist.

Mag ik de overledene zelf verzorgen (afleggen), thuis opbaren en in de kist leggen?

U mag dit zelf doen. Het kan heel waardevol voor u zijn om de verzorging van uw dierbare samen te doen. Hommage zal u hierin begeleiden. Thuis opbaren kan altijd, ook als iemand in het ziekenhuis is overleden. Hommage helpt u bij de organisatie van een mooie opbaring en het in de kist leggen van uw dierbare.

Wat is balsemen? Wat is thanatopraxie?

Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming die ervoor zorgt dat het ontbindingsproces tijdelijk wordt stilgezet. Het lichaam van een overledene kan door thanatopraxie voor een aantal dagen weer een natuurlijke uitstraling krijgen. De cosmetische effecten van thanatopraxie kunnen nabestaanden helpen bij het afscheid nemen. Sinds januari 2010 is thanatopraxie bij wet toegestaan in Nederland.

Inmiddels is er sinds 2017 in Nederland ook een andere, vriendelijkere manier van opbaring, deze manier heet Bio Sac 200. Een balseming of koeling is dan niet nodig. Kijkt u bij de vraag “wat is Bio Sac 200?” om hier meer informatie over te lezen.

Hoe werkt balsemen? Hoe werkt thanatopraxie?

Bij thanatopraxie wordt een opening gemaakt in de lies of de hals. Via de slagader wordt een vloeistof met conserverende werking in de intacte bloedbaan gebracht, terwijl het nog aanwezige bloed via een ader wordt afgevoerd. De thanatopracteur masseert tijdens het injecteren de ledematen om een goede verdeling van de vloeistof in het vaatstelsel te bevorderen. Ook worden vocht en bloed afgevoerd uit de holle organen, lichaamsholtes en het spijsverteringskanaal.
De hoeveelheid en de samenstelling van de vloeistof die wordt ingebracht is afhankelijk van het postuur van de overledene en de doodsoorzaak. Gemiddeld wordt er tussen de vijf en tien liter vloeistof gebruikt. Bij de behandeling hoort ook het verzorgen en herstellen van het uiterlijk van de overledene. De totale behandeling draagt bij aan een optimale toonbaarheid van de overledene.

Doordat het bloed uit het lichaam wordt vervangen door een vloeistof met een conserverende werking wordt het normale ontbindingsproces vertraagd met maximaal tien dagen. Het vochtgehalte blijft op peil wat ervoor zorgt dat het gezicht niet smaller wordt en het lichaam een natuurlijke kleur houdt. De overledene blijft hierdoor toonbaar en kan tot het moment van de uitvaart worden opgebaard zonder koeling en bij kamertemperatuur. Thanatopraxie is te verdelen in twee gebieden: de tijdelijke conservering en het cosmetisch gedeelte (het ‘restaureren’ van een overledene en het opmaken).

Hommage heeft uitstekende samenwerkingspartners, ervaren balsemers oftewel thanatopracteurs. Hommage adviseert u graag in de keuze van wel of niet balsemen.

Wat zijn de voordelen van lichte balseming/thanatopraxie?

 • de overledene hoeft niet gekoeld te worden
  • het lichaam is niet ijs-koud
  • er is geen rumoerige koelapparaat
 • het lichaam is hygiënisch, zacht en “aaibaar”
 • de overledene is niet lijk-bleek
  • de natuurlijke huidskleur keert terug
  • mogelijke lijkvlekken worden teruggedrongen
  • paarse oren en nagels krijgen hun natuurlijke kleur weer terug
 • de overledene hoeft niet persé in bed of in liggende houding te worden opgebaard
 • de behandeling kan onder voorwaarden thuis worden uitgevoerd

Mag ik bij een balseming/thanatopraxie aanwezig zijn?

Als u dit wenst mag u bij de behandeling aanwezig zijn. De balsemer, thanatopracteur zal alle stappen die hij gaat verrichten vooraf uitleggen. Hommage neemt vooraf globaal het proces met u door zodat u zelf een inschatting kunt maken of u hierbij graag aanwezig wilt zijn.

Kan balseming/thanatopraxie ook thuis plaatsvinden?

Ja dit kan. Hommage werkt samen met thanatopracteurs die beschikken over alle materialen om een balseming thuis of een andere wenselijke locatie te doen. De overledene hoeft niet vervoerd te worden en kan thuisblijven.

Wanneer wordt er obductie gedaan?

Obductie is onderzoek van het lichaam na overlijden om de doodsoorzaak vast te stellen en om ziekteprocessen te onderzoeken. Het onderzoek wordt ook wel sectie, lijkopening, lijkschouw of autopsie genoemd. Het wordt uitgevoerd door een patholoog, dat is een arts die gespecialiseerd is in deze vorm van onderzoek. Bij obductie is sprake van zowel een uitwendig als inwendig onderzoek. De patholoog zal eerst een uitgebreid uitwendig onderzoek doen alvorens het inwendige onderzoek start. Het inwendige onderzoek is vrij omvangrijk, hierbij worden vrijwel alle organen van de overledene onderzocht. Ook is het mogelijk dat een onderzoek van de hersenen deel uitmaakt van de obductie. Net als bij een ‘gewone’ operatie wordt dit altijd op een zodanige wijze gedaan dat er achteraf vrijwel niets meer van te zien is, behalve hechtingen. Wanneer er geen sprake is van een vermoeden van een onnatuurlijke dood moet aan de nabestaanden altijd eerst toestemming worden gevraagd voor dit onderzoek.

Obductie wordt uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Maar dat is niet de enige reden, men kan hiermee ook vaststellen of er sprake is van een erfelijke ziekte of een besmettelijke ziekte. Wanneer nabestaanden niet precies weten waaraan hun dierbare is overleden kan dit een negatieve invloed hebben op het rouwproces. Dit omdat men met vragen blijft zitten. Obductie is dan de methode om een antwoord te geven op alle vragen, daarnaast kan hierdoor worden gecontroleerd of de medische behandeling juist is geweest. Voor de overledene heeft het onderzoek natuurlijk geen betekenis meer, maar nieuwe patiënten kunnen in de toekomst wel profiteren van de lessen die van een obductie worden geleerd. Want voor artsen en wetenschappers helpt obductie bij het verbeteren van behandelingen en wetenschappelijk onderzoek. Een heel groot deel van de huidige medische kennis is ontleend aan studies van obductiemateriaal.

Wat is het verschil tussen obductie en sectie

In medisch opzicht zit er eigenlijk geen verschil tussen obductie en sectie. Het verschil zit hem voornamelijk in de procedure. Bij obductie moeten nabestaanden toestemming geven. Sectie is een gerechtelijk onderzoek dat wordt gelast door de officier van justitie. Kortom het is een onderzoek waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden aan de familie. Dit gebeurt wanneer justitie een onnatuurlijke doodsoorzaak niet uitsluit. Doorgaans wordt sectie uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut.

Kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?

Ja, dat is mogelijk. Een lichaam dat ter beschikking is gesteld wordt gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dankzij deze lichamen kunnen studenten het medisch vak leren en kunnen specialisten nieuwe operatietechnieken ontwikkelen. Wanneer iemand zijn of haar lichaam ter beschikking stelt zal er geen crematie of begrafenis plaatsvinden. Voor de nabestaanden kan dat best een grote impact hebben, daar komt nog eens bij dat ze binnen 24-uur afscheid zullen moeten nemen van de overledene.

Wie zijn/haar lichaam ter beschikking stelt aan de medische wetenschap, helpt daarmee aanstaande artsen en specialisten hun vakgebied te beheersen. U dient met uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis een aantal stappen te doorlopen om hiervoor in aanmerking te komen.

Na overlijden wordt het lichaam direct overgebracht naar het ziekenhuis. Daar blijft het gedurende langere tijd, soms wel een paar jaar. Omdat het niet mogelijk is om in dit geval een uitvaart te plannen is het misschien mooi om een herdenkingsplechtigheid te organiseren. Hommage denkt graag met u mee.

 

Wat is het verschil tussen natuurlijke en niet natuurlijke dood?

Het overlijden kan een natuurlijke (ouderdom of een ziekte) of een niet-natuurlijke oorzaak hebben (ongeluk of geweld). Als de arts twijfelt of weet dat er een niet-natuurlijke doodsoorzaak is, geeft hij geen verklaring van overlijden af maar schakelt hij de gemeentelijk lijkschouwer in. Als de gemeentelijk lijkschouwer meent dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood, brengt de arts verslag uit aan de officier van justitie. Deze beslist of nader onderzoek van een politiearts of van het Nederlands Forensisch Instituut nodig is. Ook kan de politie onderzoek doen naar de omstandigheden en oorzaak van het overlijden. Als eventueel nader onderzoek is gedaan en de officier van justitie het niet nodig vindt om beslag op het lichaam te leggen of beslag langer te laten voortduren, geeft hij een zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar’ af.

Aan de hand van de verklaring van geen bezwaar kan Hommage bij de gemeente een verlof tot begraven of cremeren aanvragen. Zonder een dergelijk verlof mag een houder van een begraafplaats of crematorium geen overledenen accepteren.

Hoe moet ik een overlijden melden?

Als uw dierbare is overleden is er geen haast. Neem de tijd en de rust. Als u eraan toe bent belt u een (huis)arts, deze zal komen en het overlijden vaststellen en de behorende papieren invullen en bij u achterlaten. Dan belt u Hommage, dit mag 24 uur per dag op 06-16698767. (De overlijdenspapieren van de arts heeft Hommage nodig om alles te kunnen gaan regelen.)

Wat is het verschil tussen een algemeen graf en een eigen graf?

Algemeen graf

In een algemeen graf liggen drie of vier personen bij elkaar. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn, sterker nog, meestal hebben ze elkaar bij leven niet eens gekend. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd.

Eigen graf

Met een eigen graf, ook wel huurgraf of familiegraf genoemd, bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee of drie personen. De huurperiode is doorgaans 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Ook komen perioden van 25, 30, 40 of meer jaren voor of wordt het zelfs voor 100 jaar afgekocht.

Wat is Bio Sac 200?

Bio Sac 200 is een non-invasieve (dus er hoeft niet in het lichaam geprikt of gesneden te worden), natuurlijke en ecologische conserveringstechniek. Het is een manier om de overledene goed te houden, zonder dat er een koelplaat of koelcel nodig is. Het is een heel vriendelijke manier van opbaren, de overledene blijft makkelijk aan te raken omdat hij niet zo koud wordt.

https://www.youtube.com/watch?v=sKUqCkY-15U Hier kunt u een filmpje zien waarin een en ander goed wordt uitgelegd.

Veelgestelde vragen Financieel

Wat kost een begrafenis? Wat kost een crematie?

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de € 4.500 en €9.000. Hommage organiseert de uitvaart zo eenvoudig of zo uitgebreid als u dat wilt. De kosten zijn afhankelijk van de keuzes van naasten. Sommige kosten worden bij elke uitvaart gemaakt, denk aan de kosten voor een graf of een crematie, akte van overlijden, kist of lijkwade, opbaarkosten, vervoer van de overledene. Andere kosten worden alleen gemaakt als naasten kiezen voor bepaalde onderdelen zoals rouwdrukwerk, advertentie, huur van een aula of andere locatie, catering, bloemen enzovoorts.  Het aantal genodigden bepaalt ook sterk de hoogte van de factuur van een uitvaart. Een klein gezelschap van 20 personen een kop koffie aanbieden geeft een andere kostenpost dan met 300 personen het glas heffen om het leven van de overledene te vieren.

Hommage is transparant over alle te verwachten kosten en maakt zo snel mogelijk de begroting op zodat u weet waar u aan toe bent.

Hoe zijn de kosten van de uitvaart opgebouwd?

De kosten van de uitvaart zijn als volgt opgebouwd:

 • basistarief: dit is voor de organisatie van de gehele uitvaart.
 • zorg voor overledene: kist of lijkwade, verzorging overledene, opbaring (Bio Sac 200, koeling of lichte balseming) thuis of in een rouwcentrum
 • rouwvervoer: overbrenging naar eventueel een rouwcentrum en staatsievervoer op de dag van de uitvaart, volgauto’s
 • bekendmaking: rouwdrukwerk, bidprentjes, gedachtenis kaartjes, advertenties, lithurgieen, programmaboekjes
 • crematie- of begrafeniskosten: huur aula, kerk of andere locatie, kosten voor crematorium of begraafplaats
 • aankleding: muziek, bloemen, spreker, dragers, assistenten, fotograaf, videograaf, DVD-opname,
 • catering: consumpties voor de genodigden

Wat kost een rouwadvertentie in de krant?

De prijs van de rouwadvertentie is afhankelijk van de gekozen krant(en) en het aantal kolommen en de hoogte (lengte in mm). De krant berekent de advertentieprijs per mm. Ook kan er een bedrag gerekend worden voor de opmaak van de advertentie en kan het verschil maken of de advertentie in kleur of zwart/wit uitgevoerd moet worden.

Rouwadvertenties kunnen in een regionaal of landelijk dagblad geplaatst worden, maar ook in huis-aan-huis bladen. De tarieven verschillen per krant, de gemiddelde kosten van een rouwadvertentie in een landelijke krant ligger hoger (gem. 1200 euro) dan een advertentie in een regionaal dagblad (gem. 400 euro) en advertenties in de huis-aan-huisbladen zijn het voordeligst. Hommage heeft alle tarieven en kan u daarover informeren.

Wat kost een graf?

Naast de keuze voor een begraafplaats, bepaalt ook het soort graf de hoogte van de grafkosten. U kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf. Ook moet u op een graf een grafmonument plaatsen. Voorbeeld kosten begraafplaats Eindhoven:

Sint Catharina Kerkhof: eigen graf voor 2 personen, looptijd 10 jaar: € 1.925,-

Zijn de uitvaartkosten aftrekbaar bij de erfbelasting?

Ja, uitvaartkosten zijn aftrekbaar. Kosten die niet onder een uitvaart vallen, zijn niet aftrekbaar van de erfbelasting. Een belangrijke voorwaarde is wel dat crematiekosten niet waren gedekt door een uitvaartverzekering. Bovendien moeten de crematiekosten gedragen zijn door erfgenamen. U kunt over de betaling van erfbelasting altijd meer informatie inwinnen bij een belastingadviseur.

Wat zijn de kostenposten bij een crematie?

Gemiddeld basistarief Hommage € 1650
Aangifte overlijden gemeente € 13,20
Verzorging overledene, desgewenst met u samen € 125
Opbaren thuis € 300
Opbaren in een uitvaartcentrum € 750
Rouwkaarten (100 stuks) inclusief verzenden € 300 – € 450
Rouwbloemstuk € 100 – € 500
Dragers (4 personen door de week) € 280
Volgauto € 200
Rouwadvertentie in krant (regionaal of landelijk) € 450 – € 1500
Vervoer naar het uitvaartcentrum en crematorium € 200
Kist (standaard tot exclusief € 250 – € 2000
Catering voor 100 personen € 750 – € 1500
Crematorium incl. huur aula en koffiekamer € 1320
Rouwvideograaf € 900
Rouwfotograaf € 400

Wat zijn de kostenposten bij een begrafenis?

Gemiddeld basistarief Hommage € 1650
Akte van overlijden € 13,20
Verzorging overledene, desgewenst met u samen € 125
Opbaren thuis € 300
Opbaren in een uitvaartcentrum € 750
Rouwkaarten (100 stuks) € 350 – € 450
Rouwbloemstuk € 50 – € 500
Dragers (4 personen, door de week) € 280
Volgauto’s (per stuk) € 200
Rouwadvertentie in een krant (regionaal of landelijk) € 450 – € 1500
Vervoer naar het uitvaartcentrum of begraafplaats € 200
Standaard kist € 250 – 600
Luxere kist € 600 – 1200
Exclusieve kist € 1200 en hoger
Huur kerk € 450
Bidprentjes (100 stuks) € 125
Catering 100 personen € 750-1500
Graf delven € 282
Grafrechten € 1850
Grafsteen € 2.000

Wat betalen we aan erfbelasting en welke vrijstellingen zijn er (2018)?

Iedereen die een erfenis of legaat ontvangt, moet daarover erfbelasting betalen.  De erfenis of het legaat moet uiteraard groter zijn dan het vrijgestelde bedrag. De verschillende tarieven van de erfbelasting en de vrijstellingen zijn afhankelijk gesteld van de relatie die je als verkrijger hebt tot degene die is overleden.

Voor 2018 gelden de volgende vrijstellingen:

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwd samenwoner (onder voorwaarden) € 643.194,00
Kinderen en kleinkinderen € 20.371,00
Zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,00
Ouders € 48.242,00
Overige personen (zoals een broer of  zus) € 2.147,00
Goede doelen (ANBI/SBBI) volledige vrijstelling

Is de verkrijging hoger dan de voormelde vrijstellingen dan gelden voor 2018 de volgende tarieven:

– partners en kinderen betalen na aftrek van de vrijstelling 10% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 20% aan erfbelasting te worden betaald;

– kleinkinderen betalen na aftrek van de vrijstelling 18% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 36% aan erfbelasting te worden betaald;

– Overige personen (zoals een ouder, broer of zus) : betalen na aftrek van de vrijstelling 30% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 40% aan erfbelasting te worden betaald;

Voorbeeld:

U erft van uw ouders een bedrag van € 300.000,00. Na aftrek van de vrijstelling van € 20.371,00 wordt er erfbelasting geheven over een bedrag van € 279.629,00. Over het deel tot € 123.248,00 betaalt u 10% belasting en over het meerdere 20%. In totaal betaalt u als kind van uw ouders aldus een bedrag van (€ 12.324,00 + € 31.276,00)

€ 43.600,00.

Wat kost Bio Sac 200?

De kosten van een Bio Sac 200 opbaring zijn vergelijkbaar met de kosten van een opbaring op een koelplaat. Inclusief de verzorging van de overledene en dagelijkse controle kost een opbaring ongeveer € 525,-.

Waar heb ik recht op als mijn partner komt te overlijden?

Afhankelijk van uw situatie en afspraken met werkgevers en verzekeringen die u heeft afgesloten, heeft u na het overlijden van uw partner recht op bepaalde vergoedingen.

Uitkering uit de Anw

Heeft u een gezin met minderjarige kinderen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dit is ook het geval wanneer u als overgebleven partner voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent. Deze uitkering loopt tot u AOW-leeftijd bereikt.

Nabestaandenpensioen

Wanneer de overleden partner pensioen opbouwde bij bijvoorbeeld een werkgever, heeft u als overgebleven partner in veel gevallen recht op nabestaandenpensioen. Dit pensioen is vaak 70% van het te bereiken ouderdomspensioen en wordt levenslang uitgekeerd. Voor de kinderen van de overledene kan er recht zijn op wezenpensioen.

Tijdelijk partnerpensioen

Dit pensioen is een soort financiële opvulling voor wie niet in aanmerking komt voor de Anw. U ontvangt dit pensioen van de overheid tot u in aanmerking komt voor een AOW-pensioen.

Huur- en zorgtoeslag

Het overlijden van een partner kan gevolgen hebben voor de huur- of zorgtoeslag. Dat komt doordat het overlijden het gezamenlijke inkomen doet veranderen. Door een lager inkomen komt u mogelijk in aanmerking voor (een verhoging van de) zorg- of huurtoeslag. Maar: erft u door het overlijden een vermogen, dan kan het zijn dat de huurtoeslag vermindert of stopt.

Verandering kindgebonden budget

Mogelijk heeft u na het overlijden van uw partner recht op (meer) kindgebonden budget, omdat uw (verzamel)inkomen omlaag gaat.

Wat zijn de financiële gevolgen van een overlijden?

Veelgestelde vragen Administratief

Wie doet aangifte van overlijden?

De wet zegt dat iedereen die ‘kennis heeft van het overlijden’ aangifte kan doen. Meestal doet Hommage dit voor nabestaanden, maar sommige mensen willen dit zelf doen, de naam van degene die aangifte doet komt namelijk op de overlijdensakte te staan. Voor sommige mensen is het een belangrijke stap in hun rouwproces om zelf aangifte te doen. Bij het doen van de aangifte moet u de door de arts verkregen verklaring van overlijden overleggen. Was de overledene getrouwd kan ook het trouwboekje meegenomen worden.

De aangifte dient voor de uitvaart gedaan te worden, u krijgt dan een akte van overlijden en het verlof tot begraven of cremeren mee. De akte van overlijden heeft u nodig voor allerlei instanties, het verlof heeft Hommage nodig om de uitvaart te kunnen organiseren

Welke instanties krijgen automatisch bericht van overlijden?

De gemeente informeert automatisch diverse instanties over het overlijden van uw dierbare, zoals:

 • Belastingdienst
 • Grote pensioenfondsen
 • Ziektekostenverzekeraars,

In verband met uitkeringen:

 • de Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW)
 • Rijksdienst Wegverkeer
 • UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong)

Uiteraard doet de gemeente haar best om alles goed te verwerken. Helaas gaat soms toch iets fout en het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of alle instanties daadwerkelijk geinformeerd zijn.

Indien na enkele weken nog niets gehoord is van instanties, neem dan zelf contact op. Een aantal afdelingen binnen de gemeente wordt bijna altijd ook in kennis gesteld, zoals : WOZ, rioolrecht en afvalstoffenheffing.

Hoe zit het met een en/of rekening als een van de rekeninghouders is overleden?

Een en/of rekening mag niet door de bank worden geblokkeerd. De achterblijvende partner kan gewoon over de rekening blijven beschikken en ook geld opnemen via de eigen pas.

De pasjes, creditcard en pincodes van de overledene zijn overigens niet meer geldig en kunnen dus ook niet meer worden gebruikt. Om de tenaamstelling van deze rekening te wijzigen is een verklaring van erfrecht nodig.

Hoe gaat het met de hypotheek, na het overlijden van de hypotheeknemer?

Na een overlijden loopt de hypotheek door. De erfgenamen erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. Alleen wanneer aan de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering was gekoppeld, kan de hypotheek gedeeltelijk of geheel worden beëindigd.

Staat de woning ook nog op naam van iemand anders, bijvoorbeeld de partner van de overledene, dan kan de hypotheek worden voortgezet op naam van deze persoon. Voorwaarde is wel dat het inkomen toereikend blijft om de maandlasten van de hypotheek te betalen. Juist bij overlijden en de aanwezigheid van een levensverzekering waarmee de hele hypotheek of een deel daarvan afgelost kan worden, is het belangrijk om de fiscale gevolgen goed in beeld te brengen.

Wat te doen met verkregen Koninklijke onderscheidingen?

Bij leven ontvangen Koninklijke onderscheidingen dienen na overlijden te worden teruggeven aan de staat, omdat men de onderscheiding in bruikleen heeft. Bij het terugsturen van de onderscheiding dient officieel slechts een begeleidend schrijven te zitten waarop de naam, geboortedatum en de datum van overlijden staat vermeld. Bruikleen van de onderscheiding kan echter tegen betaling voor onbepaalde tijd worden verlengd. Meer informatie hierover bij: Kanselarij der Nederlandse Orden, Postbus 30436, 2500 GK  Den Haag.

 

Loopt de huurtoeslag door na het overlijden van een medehuurder?

Elk overlijden wordt door de gemeente doorgegeven aan de belastingdienst. Als de hoofdbewoner is overleden en hij/zij huurtoeslag ontving dan zal deze toeslag worden stopgezet. Voor de achterblijvende echtgenote of partner kan de huurtoeslag echter worden voortgezet, zij ontvangen hierover bericht van de belastingdienst. Wanneer door het overlijden van de hoofdbewoner het inkomen met meer dan 20% daalt, kan er een beroep worden gedaan op de zogenaamde vangnetregeling. Deze regeling moet bij de gemeente worden aangevraagd.

Hoe zit het met een bankrekening na overlijden van de rekeninghouder?

Een bank mag de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Periodieke betalingen worden meestal door de bank stopgezet. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken, hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Op het moment dat deze aan de bank is overlegd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening van de overledene beschikken. Deze rekening worden dan vaak ervenrekening genoemd.

Heeft de overledene een bankkluis op zijn/haar naam staan, dan dient voor toegang te krijgen een verklaring van erfrecht overlegd te worden. Overigens is de bank niet op de hoogte van de kluisinhoud.

Een eventuele effectenrekening wordt geblokkeerd als de overledene de enige rekeninghouder is, totdat een verklaring van erfrecht overlegd wordt.

In geval van een geblokkeerde bankrekening is het verstandig om de werkgever te informeren om op een andere rekening het geld te storten.

Welke rechten hebben erfgenamen bij het overlijden van een huurder?

Erfgenamen (die niet in het gehuurde pand wonen) hebben een huurrecht gedurende twee maanden na het eind van de maand waarin de huurder is overleden. Dit is dus een zeer beperkt recht.

Deze periode is hoogstens voldoende om de nodige maatregelen met betrekking tot de inboedel van de overledene te treffen. De erfgenamen hebben dit recht bovendien alleen als er geen medehuurders of andere huurvoortzetters zijn. Is dat wel het geval, dan hebben de erfgenamen dus in het geheel geen rechten op grond van de huurovereenkomst. Aan de andere kant kunnen de erfgenamen alle aansprakelijkheid afwijzen van de verplichtingen van de overledene die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Bij ontruiming is het aan te bevelen alle zaken goed te omschrijven om problemen voor de latere afwikkeling te voorkomen. Het nemen van foto’s kan nuttig zijn. Er zijn bedrijven die in het ontruimen van een woning gespecialiseerd zijn. Hommage kan hierin adviseren.

Hoe kan ik noodzakelijke betalingen verrichten van geblokkeerde rekeningen?

Bij een geblokkeerde bankrekening staat de bank wel betalingen voor gas, water en licht toe. Doorgaans staan banken ook toe om de kosten van de uitvaart via de geblokkeerde rekening te betalen.

Moet ik uit een huurhuis als de medehuurder overlijdt?

Na het overlijden van de huurder wordt de achtergebleven echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner of medehuurder automatisch de huurder, mits deze is geregistreerd bij de verhuurder als medehuurder. Woont men ongehuwd samen of zonder geregistreerd partnerschap dan is de kans groot dat het huurcontract na 6 maanden afloopt. De samenlevingsvorm moet wel geregistreerd staan bij de verhuurder. Een medehuurder wordt vermeld in het contract. Mocht dit niet zo zijn, bestaat er een kans dat de niet-geregistreerde partner via de kantonrechter alsnog als huurder erkend kan worden. Het is dus raadzaam bij samenwonen het huurcontract op beide namen te laten zetten.

Wat moet ik doen met overheidspapieren zoals rijbewijs en identiteitsbewijs?

U bent verplicht om het paspoort of de identiteitskaart van iemand die is overleden, in te leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Het rijbewijs hoeft u niet verplicht in te leveren. U hoeft het reisdocument pas in te leveren als u het niet meer nodig heeft bij het regelen van zaken waarbij identificatieplicht bestaat, zoals het opheffen of overschrijven van rekeningen.

Wat is een naturapolis?

Bij een natura verzekeringspolis keert de verzekeringsorganisatie in natura uit, dat wil zeggen de meest voorkomende diensten en benodigde materialen voor de uitvaart worden door de verzekeraar geleverd of betaald worden.

Elke verzekeringsmaatschappij heeft een basis- of standaardpakket van onderdelen zoals uitvaartbegeleiding, kist, rouwkaarten, rouwauto en een deel van de lijkbezorging (crematie of graf). Meestal moet er bij deze verzekering bijbetaald worden omdat sommige keuzes buiten het pakket vallen, bijvoorbeeld als met niet 50 (zoals in het pakket beschreven) maar 100 rouwkaarten nodig heeft. De 50 extra kaarten worden dan per stuk berekend en zijn daardoor dan vaak erg duur. Of als naasten bijvoorbeeld geen cake bij de koffie willen, zoals beschreven staat in het verzekeringspakket, maar graag belegde broodjes. De cake vervalt, de prijs van de broodjes wordt in z’n geheel op de uitvaartfactuur gezet en wordt niet verrekend met de prijs van de cake.

Het is niet verplicht om de uitvaart door de verzekeraar te laten organiseren, het is ook mogelijk om een andere partij, bijvoorbeeld Hommage, deze uitvaart te laten organiseren. De verzekeraar keert dan een bedrag uit, dit geld kunt u dan gebruikten om de uitvaart te laten betalen. Bij een naturaverzekering, dus een levering van diensten, wordt u in de meeste gevallen dan gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

Wat is een kapitaalverzekering?

De verzekerde heeft vooraf gekozen voor een uit te keren bedrag bij overlijden. Dit bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden. Bij sommige verzekeraars moet Hommage een akte van cessie opstellen en wordt het bedrag uitgekeerd aan Hommage. Ons streven is altijd om de uitvaart zo te organiseren dat dit bedrag niet wordt overschreden. Sterker nog, in vele gevallen is het al gelukt om geld over te houden, dit bedrag wordt dan overgemaakt op de rekening van de nabestaanden.

Recent is het Hommage gelukt om een bedrag van € 1800,- over te houden waardoor de weduwe een nieuw bed kon aanschaffen. Voor haar gevoel had ze dit bed van haar overleden man gekregen en dit was heel waardevol in haar rouwproces.

Welke instanties worden automatisch ingelicht bij overlijden