Kosten – Veelgestelde vragen

Wat kost een begrafenis? Wat kost een crematie?

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de € 5.000 en € 9.000. Hommage organiseert de uitvaart zo eenvoudig of zo uitgebreid als u dat wilt. De kosten zijn afhankelijk van de keuzes van naasten. Sommige kosten worden bij elke uitvaart gemaakt, denk aan de kosten voor een graf of een crematie, akte van overlijden, kist of lijkwade, opbaarkosten, vervoer van de overledene. Andere kosten worden alleen gemaakt als naasten kiezen voor bepaalde onderdelen zoals rouwdrukwerk, advertentie, huur van een aula of andere locatie, catering, bloemen enzovoorts. Het aantal genodigden bepaalt ook sterk de hoogte van de factuur van een uitvaart. Een klein gezelschap van 20 personen een kop koffie aanbieden geeft een andere kostenpost dan met 300 personen het glas heffen om het leven van de overledene te vieren.

Hommage is transparant over alle te verwachten kosten en maakt zo snel mogelijk de begroting op zodat u weet waar u aan toe bent. Voor meer informatie over kosten van een uitvaart klik hier

Hoe zijn de kosten van de uitvaart opgebouwd?

 • Basistarief: dit is voor de organisatie van de gehele uitvaart.
 • Zorg voor overledene: kist of lijkwade, verzorging overledene, opbaring (Bio Sac 200, koeling of lichte balseming) thuis of in een rouwcentrum.
 • Rouwvervoer: overbrenging naar eventueel een rouwcentrum en staatsievervoer op de dag van de uitvaart, volgauto’s.
 • Bekendmaking: rouwdrukwerk, bidprentjes, gedachtenis kaartjes, advertenties, lithurgieen, programmaboekjes.
 • Crematie- of begrafeniskosten: huur aula, kerk of andere locatie, kosten voor crematorium of begraafplaats.
 • Aankleding: muziek, bloemen, spreker, dragers, assistenten, fotograaf, videograaf, DVD-opname.
 • Catering: consumpties voor de genodigden.

Wat zijn de kostenposten bij een crematie? 

 • Aangifte overlijden gemeente 
 • Verzorging overledene, desgewenst met u samen 
 • Opbaren thuis 
 • Opbaren in een uitvaartcentrum 
 • Rouwkaarten
 • Rouwbloemstuk 
 • Dragers 
 • Volgauto 
 • Rouwadvertentie in krant (regionaal of landelijk) 
 • Vervoer naar het uitvaartcentrum en crematorium 
 • Kist (standaard tot exclusief)
 • Catering 
 • Crematorium incl. huur aula en koffiekamer 
 • Of huur andere locatie voor een ceremonie
 • Rouwvideograaf of rouwfotograaf

Wat zijn de kostenposten bij een begrafenis?

 • Gemiddeld basistarief Hommage 
 • Akte van overlijden 
 • Verzorging overledene, desgewenst met u samen 
 • Opbaren thuis 
 • Opbaren in een uitvaartcentrum 
 • Rouwkaarten 
 • Rouwbloemstuk 
 • Dragers 
 • Volgauto’s 
 • Rouwadvertentie in een krant (regionaal of landelijk) 
 • Vervoer naar het uitvaartcentrum of begraafplaats 
 • Kist (standaard tot exclusief)
 • Huur kerk 
 • Bidprentjes 
 • Catering 
 • Graf delven 
 • Grafrechten 
 • Grafsteen
 • Rouwvideograaf of rouwfotograaf

Wat kost een rouwadvertentie in de krant?

De prijs van de rouwadvertentie is afhankelijk van de gekozen krant(en) en het aantal kolommen en de hoogte (lengte in mm). De krant berekent de advertentieprijs per mm. Ook kan er een bedrag gerekend worden voor de opmaak van de advertentie en kan het verschil maken of de advertentie in kleur of zwart/wit uitgevoerd moet worden.

Rouwadvertenties kunnen in een regionaal of landelijk dagblad geplaatst worden, maar ook in huis-aan-huis bladen. De tarieven verschillen per krant, de gemiddelde kosten van een rouwadvertentie in een landelijke krant ligger hoger (gemiddeld €1200) dan een advertentie in een regionaal dagblad (gemiddeld € 400) en advertenties in de huis-aan-huisbladen zijn het voordeligst. Hommage heeft alle tarieven en kan u daarover informeren.

Wat kost een graf?

Naast de keuze voor een begraafplaats, bepaalt ook het soort graf de hoogte van de grafkosten. U kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf. Ook moet u op een graf een grafmonument plaatsen. Voorbeeld kosten begraafplaats Eindhoven: Sint Catharina Kerkhof: eigen graf, looptijd 20 jaar: € 1.145,-, begraafkosten € 960,-.

Wat kost Bio Sac 200?

De kosten van een Bio Sac 200 opbaring zijn vergelijkbaar met de kosten van een opbaring op een koelplaat. Inclusief de verzorging van de overledene en dagelijkse controle kost een opbaring ongeveer € 545,-

Zijn de uitvaartkosten aftrekbaar bij de erfbelasting?

Ja, uitvaartkosten zijn aftrekbaar. Kosten die niet onder een uitvaart vallen, zijn niet aftrekbaar van de erfbelasting. Een belangrijke voorwaarde is wel dat crematiekosten niet waren gedekt door een uitvaartverzekering. Bovendien moeten de crematiekosten gedragen zijn door erfgenamen. U kunt over de betaling van erfbelasting altijd meer informatie inwinnen bij een belastingadviseur.

Wat betalen we aan erfbelasting en welke vrijstellingen zijn er (2020)?

Iedereen die een erfenis of legaat ontvangt, moet daarover erfbelasting betalen. De erfenis of het legaat moet uiteraard groter zijn dan het vrijgestelde bedrag. De verschillende tarieven van de erfbelasting en de vrijstellingen zijn afhankelijk gesteld van de relatie die je als verkrijger hebt tot degene die is overleden.

Voor 2020 gelden de volgende vrijstellingen:

 • Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwd samenwoner (onder voorwaarden) € 643.194,00
 • Kinderen en kleinkinderen € 20.371,00
 • Zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,00
 • Ouders € 48.242,00
 • Overige personen (zoals een broer of zus) € 2.147,00
 • Goede doelen (ANBI/SBBI)
 • Volledige vrijstelling

Is de verkrijging hoger dan de voormelde vrijstellingen dan gelden voor 2020 de volgende tarieven:

 • Partners en kinderen betalen na aftrek van de vrijstelling 10% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 20% aan erfbelasting te worden betaald;
 • Kleinkinderen betalen na aftrek van de vrijstelling 18% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 36% aan erfbelasting te worden betaald;
 • Overige personen (zoals een ouder, broer of zus) : betalen na aftrek van de vrijstelling 30% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 40% aan erfbelasting te worden betaald;
 • U erft van uw ouders een bedrag van € 300.000,00. Na aftrek van de vrijstelling van € 20.371,00 wordt er erfbelasting geheven over een bedrag van € 279.629,00. Over het deel tot € 123.248,00 betaalt u 10% belasting en over het meerdere 20%. In totaal betaalt u als kind van uw ouders aldus een bedrag van (€ 12.324,00 + € 31.276,00) € 43.600,00.

Wat kost een begrafenis? Wat kost een crematie?

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de € 5.000 en € 9.000. Hommage organiseert de uitvaart zo eenvoudig of zo uitgebreid als u dat wilt. De kosten zijn afhankelijk van de keuzes van naasten. Sommige kosten worden bij elke uitvaart gemaakt, denk aan de kosten voor een graf of een crematie, akte van overlijden, kist of lijkwade, opbaarkosten, vervoer van de overledene. Andere kosten worden alleen gemaakt als naasten kiezen voor bepaalde onderdelen zoals rouwdrukwerk, advertentie, huur van een aula of andere locatie, catering, bloemen enzovoorts. Het aantal genodigden bepaalt ook sterk de hoogte van de factuur van een uitvaart. Een klein gezelschap van 20 personen een kop koffie aanbieden geeft een andere kostenpost dan met 300 personen het glas heffen om het leven van de overledene te vieren.

Hommage is transparant over alle te verwachten kosten en maakt zo snel mogelijk de begroting op zodat u weet waar u aan toe bent. Voor meer informatie over kosten van een uitvaart klik hier

Hoe zijn de kosten van de uitvaart opgebouwd?

 • Basistarief: dit is voor de organisatie van de gehele uitvaart.
 • Zorg voor overledene: kist of lijkwade, verzorging overledene, opbaring (Bio Sac 200, koeling of lichte balseming) thuis of in een rouwcentrum.
 • Rouwvervoer: overbrenging naar eventueel een rouwcentrum en staatsievervoer op de dag van de uitvaart, volgauto’s.
 • Bekendmaking: rouwdrukwerk, bidprentjes, gedachtenis kaartjes, advertenties, lithurgieen, programmaboekjes.
 • Crematie- of begrafeniskosten: huur aula, kerk of andere locatie, kosten voor crematorium of begraafplaats.
 • Aankleding: muziek, bloemen, spreker, dragers, assistenten, fotograaf, videograaf, DVD-opname.
 • Catering: consumpties voor de genodigden.

Wat zijn de kostenposten bij een crematie? 

 • Aangifte overlijden gemeente 
 • Verzorging overledene, desgewenst met u samen 
 • Opbaren thuis 
 • Opbaren in een uitvaartcentrum 
 • Rouwkaarten
 • Rouwbloemstuk 
 • Dragers 
 • Volgauto 
 • Rouwadvertentie in krant (regionaal of landelijk) 
 • Vervoer naar het uitvaartcentrum en crematorium 
 • Kist (standaard tot exclusief)
 • Catering 
 • Crematorium incl. huur aula en koffiekamer 
 • Of huur andere locatie voor een ceremonie
 • Rouwvideograaf of rouwfotograaf

Wat zijn de kostenposten bij een begrafenis?

 • Gemiddeld basistarief Hommage 
 • Akte van overlijden 
 • Verzorging overledene, desgewenst met u samen 
 • Opbaren thuis 
 • Opbaren in een uitvaartcentrum 
 • Rouwkaarten 
 • Rouwbloemstuk 
 • Dragers 
 • Volgauto’s 
 • Rouwadvertentie in een krant (regionaal of landelijk) 
 • Vervoer naar het uitvaartcentrum of begraafplaats 
 • Kist (standaard tot exclusief)
 • Huur kerk 
 • Bidprentjes 
 • Catering 
 • Graf delven 
 • Grafrechten 
 • Grafsteen
 • Rouwvideograaf of rouwfotograaf

Wat kost een rouwadvertentie in de krant?

De prijs van de rouwadvertentie is afhankelijk van de gekozen krant(en) en het aantal kolommen en de hoogte (lengte in mm). De krant berekent de advertentieprijs per mm. Ook kan er een bedrag gerekend worden voor de opmaak van de advertentie en kan het verschil maken of de advertentie in kleur of zwart/wit uitgevoerd moet worden.

Rouwadvertenties kunnen in een regionaal of landelijk dagblad geplaatst worden, maar ook in huis-aan-huis bladen. De tarieven verschillen per krant, de gemiddelde kosten van een rouwadvertentie in een landelijke krant ligger hoger (gemiddeld €1200) dan een advertentie in een regionaal dagblad (gemiddeld € 400) en advertenties in de huis-aan-huisbladen zijn het voordeligst. Hommage heeft alle tarieven en kan u daarover informeren.

Wat kost een graf?

Naast de keuze voor een begraafplaats, bepaalt ook het soort graf de hoogte van de grafkosten. U kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf. Ook moet u op een graf een grafmonument plaatsen. Voorbeeld kosten begraafplaats Eindhoven: Sint Catharina Kerkhof: eigen graf, looptijd 20 jaar: € 1.145,-, begraafkosten € 960,-.

Wat kost Bio Sac 200?

De kosten van een Bio Sac 200 opbaring zijn vergelijkbaar met de kosten van een opbaring op een koelplaat. Inclusief de verzorging van de overledene en dagelijkse controle kost een opbaring ongeveer € 545,-

Zijn de uitvaartkosten aftrekbaar bij de erfbelasting?

Ja, uitvaartkosten zijn aftrekbaar. Kosten die niet onder een uitvaart vallen, zijn niet aftrekbaar van de erfbelasting. Een belangrijke voorwaarde is wel dat crematiekosten niet waren gedekt door een uitvaartverzekering. Bovendien moeten de crematiekosten gedragen zijn door erfgenamen. U kunt over de betaling van erfbelasting altijd meer informatie inwinnen bij een belastingadviseur.

Wat betalen we aan erfbelasting en welke vrijstellingen zijn er (2020)?

Iedereen die een erfenis of legaat ontvangt, moet daarover erfbelasting betalen. De erfenis of het legaat moet uiteraard groter zijn dan het vrijgestelde bedrag. De verschillende tarieven van de erfbelasting en de vrijstellingen zijn afhankelijk gesteld van de relatie die je als verkrijger hebt tot degene die is overleden.

Voor 2020 gelden de volgende vrijstellingen:

 • Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwd samenwoner (onder voorwaarden) € 643.194,00
 • Kinderen en kleinkinderen € 20.371,00
 • Zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,00
 • Ouders € 48.242,00
 • Overige personen (zoals een broer of zus) € 2.147,00
 • Goede doelen (ANBI/SBBI)
 • Volledige vrijstelling

Is de verkrijging hoger dan de voormelde vrijstellingen dan gelden voor 2020 de volgende tarieven:

 • Partners en kinderen betalen na aftrek van de vrijstelling 10% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 20% aan erfbelasting te worden betaald;
 • Kleinkinderen betalen na aftrek van de vrijstelling 18% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 36% aan erfbelasting te worden betaald;
 • Overige personen (zoals een ouder, broer of zus) : betalen na aftrek van de vrijstelling 30% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 40% aan erfbelasting te worden betaald;
 • U erft van uw ouders een bedrag van € 300.000,00. Na aftrek van de vrijstelling van € 20.371,00 wordt er erfbelasting geheven over een bedrag van € 279.629,00. Over het deel tot € 123.248,00 betaalt u 10% belasting en over het meerdere 20%. In totaal betaalt u als kind van uw ouders aldus een bedrag van (€ 12.324,00 + € 31.276,00) € 43.600,00.