Wie is Stefani?

Mijn naam is Stefani zonder e.

Mijn verhaal begon 25 jaar geleden. Als spoedeisende hulp-verpleegkundige kwam ik regelmatig in aanraking met overlijden en voelde ik me erg betrokken bij nabestaanden. Ik bood ondersteuning bij gevoelens van angst, radeloosheid en verdriet; ik was erbij als de wereld stil leek te staan.

Met functies als Hoofd Afdeling Chirurgie, Wensvervuller bij de Make a Wish foundation, psychosociale hulpverlener bij Slachtofferhulp, begeleider bij Wensambulance, verpleegkundige terminale thuiszorg en trainer “omgang met dementie”, heb ik mijn rugzak verder gevuld met ervaring. De overstap maken naar de uitvaartzorg was voor mij een lang gekoesterde wens.

Met 25 jaar ervaring in de zorg voor (terminale) patiënten en de begeleiding van hun naasten heb ik een mooie staat van dienst opgebouwd. Alle kennis, ervaring en passie neem ik mee in mijn werk als uitvaartondernemer.